Alina Ścibor - “Citius, altius, fortius”

Gdy sportowcy - bogowie igrzysk, wkraczają na wyimaginowaną arenę - plażę, odtwarzając swoiste rytuały sportu, czas nie płynie już liniowo. Fotografuję zmagania z Pekinu, z Seulu, z Monachium, czy sceny będące jedynie śladem tych wydarzeń? Poetyka przeszłości, czy rejestracja chwili? Obrazy, istniejące w świadomości, nakładają się na realny odbiór świata. Ten dualizm odczuwania sprawia, że tu i teraz zdjęcia zmienia się w nadrealność fotografii. Kadr mitologizuje przestrzeń zdarzeń i czyni herosami tych, których czas nie przemija.

Alina Ścibor MFF Kwadrat

Alina Ścibor otrzymała wyróżnienie za zestaw zdjęć “Citius, altius, fortius” na XXXV Konfrontacjach Fotograficznych w Gorzowie Wielkopolskim w 2010r.

Alina Ścibor - Citius, altius, fortius
Alina Ścibor - Citius, altius, fortius
Alina Ścibor - Citius, altius, fortius
Alina Ścibor - Citius, altius, fortius
Alina Ścibor - Citius, altius, fortius
Alina Ścibor - Citius, altius, fortius
Alina Ścibor - Citius, altius, fortius
Alina Ścibor - Citius, altius, fortius