Ogłoszenie
Kawdrat

FOTOGRAFIA SZTUKA PRAKTYKA TEORIA to cztery wyznaczniki programu Szkoły.

Międzynarodowe Forum Fotografii „KWADRAT” działa w ramach Fundacji Karkonoskiej i rozpoczął swoje funkcjonowanie we Wrocławiu, w roku 2003. Kurs obejmuje zasadniczo dwa semestry i przebiega w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się średnio co trzy tygodnie w soboty w godz. 10.00 – 17.00

W MIĘDZYNARODOWYM FORUM FOTOGRAFII „KWADRAT”:

  • Rozwiniesz swoją wrażliwość wizualną.
  • Wykształcisz się w ocenie i wartościowaniu fotografii.
  • Znajdziesz konkretną wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z fotografią i jej wykorzystaniem.
  • Znajdziesz pomoc, wiedzę i doświadczenie przy realizacji dowolnych projektów artystycznych.
  • Będziesz uczestniczyć w spotkaniach z twórcami i wybitnymi osobowościami życia artystycznego.
  • Zapewnisz sobie dobrą orientację w kierunkach i tendencjach współczesnej fotografii i sztuki.

Oferta naszej szkoły skierowana jest do wszystkich tych osób, które bez względu na wiek i wykonywaną pracę zawodową czują się adeptami fotografii, traktują swoją pasję poważnie i mają ambicję w stosunkowo krótkim czasie podnieść swoje umiejętności. Jeśli więc jesteś osobą wrażliwą i poprzez fotografię chcesz się samorealizować, jeśli żywo interesuje Cię wymiana doświadczeń z podobnymi Tobie zapaleńcami, to w KWADRACIE znajdziesz idealną płaszczyznę takiej wymiany. Odważ się i przyjdź na rozmowę kwalifikacyjną. Niczym nie ryzykujesz, wiele zaś możesz zyskać. Więcej o szkole.

Wernisaż Dyplomy 2018
Wernisaż dyplomowy, 9.11.2018r. Muzeum Miejskie Wrocławia - ARSENAŁ.

Relacja z wernisażu Dyplomy 2017
Wernisaż prac dyplomowych absolwentów MFF KWADRAT, Muzeum Miejskie Wrocławia ARSENAŁ, 7 listopada, 2017r.

3 czerwca 2017 - letni przegląd I roku
3 czerwca 2017 - letni przegląd I roku

Spotkanie z Andrzejem Dudkiem Durerem
Spotkanie autorskie z Andrzejem Dudkiem Durerem, 1 kwietnia 2017r.

4 lutego 2017 roku - Przegląd dokonań semestralnych w ramach Pracowni Fotografii Autorskiej.
4 lutego 2017 roku - Przegląd dokonań semestralnych w ramach Pracowni Fotografii Autorskiej.

Plener jesienny w Michałowicach, 18 - 20 listopada, 2016r.
Plener jesienny w Michałowicach, 18 - 20 listopada, 2016r.

Polsko-niemieckie warsztaty fotografii otworkowej
Polsko-niemieckie warsztaty fotografii otworkowej

Wernisaż prac dyplomowych 2016
Przegląd semestralny I roku w Pracowni Fotografii Autorskiej, 11.06.2016r.
Przegląd semestralny I roku w Pracowni Fotografii Autorskiej, 11.06.2016r.

Spotkanie autorskie z Patrycją Basińską i Bartkiem Mokrzyckim, 9 marca, 2016 r.
Spotkanie autorskie z Patrycją Basińską i Bartkiem Mokrzyckim, 9 marca, 2016 r.

Przegląd Semestralny Luty'2016
Przegląd dokonań semestralnych w ramach pracowni Fotografii Autorskiej, 6 lutego 2016r.

Plener w Michałowicach - Jesień 2015

Przegląd semestralny dokonań 1 roku pracowni Fotografii Autorskiej - 6 czerwca 2015r.
Przegląd semestralny dokonań 1 roku pracowni Fotografii Autorskiej - 6 czerwca 2015r.

Aneta Więcek-Zabłotna

Spotkanie autorskie z Patrycją Dołowy, 28 marca, 2015 roku.
Spotkanie autorskie z Patrycją Dołowy, 28 marca, 2015 roku.

Małgorzata Sajur
"Nie wstydzę się pokazywania swoich emocji" – wywiad z Małgorzatą Sajur, absolwentką Kwadratu 2013

Połączone przeglądy I i II roku, 14 lutego, 2015 roku.
Połączone przeglądy I i II roku, 14 lutego, 2015 roku.

Jesienny plener fotograficzny  w 'Teatrze Cinema' w Michałowicach, 21 - 23  listopada 2014r.
Jesienny plener fotograficzny w "Teatrze Cinema" w Michałowicach, 21 - 23 listopada 2014r.

7 czerwca 2014 r.  Przegląd semestralny I roku.
7 czerwca 2014 r. Przegląd semestralny I roku.

Wernisaż wystawy dyplomowej Kwadratu, 10.05.2014 r., Muzeum Miejskie Wrocławia - Arsenał
Wernisaż wystawy dyplomowej Kwadratu, 10.05.2014 r., Muzeum Miejskie Wrocławia - Arsenał

Widzieć Więcej - Dyplomy 2013
Widzieć Więcej - Dyplomy 2013

Przegląd końcowy 2 roku, 8 lutego 2014r.
Przegląd końcowy 2 roku, 8 lutego 2014r.

Plener jesienny w Michałowicach, 29.11 - 01. 12  2013r.
Plener jesienny w Michałowicach, 29.11 - 01. 12 2013r.

16 listopada 2013roku - przegląd semestralny słuchaczy I roku
16 listopada 2013roku - przegląd semestralny słuchaczy I roku.

10 marca 2013 roku - przegląd semestralny słuchaczy 2 roku
10 marca 2013 roku - przegląd semestralny słuchaczy 2 roku.

Zaproszenie na wystawe Dyplomy 2011-2012.
Relacja z wernisażu Dyplomy 2011-2012.

 23 luty 2013 roku - przegląd semestralny słuchaczy 1 roku
23 luty 2013 roku - przegląd semestralny słuchaczy 1 roku.

Plener jesienny w Karkonoszach, 9 -11 listopada, 2012r.
Plener jesienny w Karkonoszach, 9 -11 listopada, 2012r.

KWADRAT wybierają przede wszystkim takie osoby, które stawiają głównie na zdobycie i rozwój konkretnych umiejętności związanych z fotografią, nie zaś tylko na uzyskanie tzw. „papierka”, formalnie potwierdzającego ukończenie szkoły. Są więc u nas zarówno świeżo upieczeni maturzyści, jak i osoby pracujące, studiujące, oraz już po studiach: inżynierowie, prawnicy, lekarze, informatycy, biznesmeni, dziennikarze, artyści funkcjonujący w innych mediach, poeci...

Taka mieszanka zawodów i wieku sprawdza się znakomicie – można nauczyć się czegoś nowego i twórczo wspierać nawzajem. To także źródło inspiracji dla naszych wykładowców, którzy charakter swoich autorskich zajęć dostosowują do specyfiki grup słuchaczy.

Słuchacze naszej szkoły to osoby już artystycznie zaawansowane jak i takie, które swoich zdolności jeszcze do końca nie odkryły. Po pierwszym roku następuje jednak wyrównanie tak umiejętności technicznych jak i znaczące pogłębienie ogólnej wiedzy z zakresu fotografii jako sztuki. Semestr trzeci służy głównie kształtowaniu, pod okiem konsultantów, własnych fascynacji artystycznych, przy dalszym zgłębianiu wiedzy m.in. z historii fotografii, czy wybranych działów historii sztuki. Wszyscy, którzy rzetelnie pracują, z końcem nauki już wiedzą, jak wyrażać siebie poprzez fotografię, jak czytać i interpretować obraz, i - co bardzo ważne – jak skonfrontować swoje autorskie działania w kontekście historycznych i aktualnych tendencji w światowej sztuce fotografii.

Oferta zajęć jest urozmaicona: mamy m.in. zajęcia praktyczne w pracowniach autorskich, w studio fotograficznym, w ciemni, ciekawe warsztaty, nieszablonowe wykłady, plenery, spotkania z osobistościami świata fotograficznego i z młodymi utalentowanymi fotografami, reprezentującymi szerokie spektrum operowania fotograficznym medium. Słuchacze pierwszego roku już po kilku miesiącach zajęć tworzą zespół bardzo zgranych ze sobą ludzi. To z inicjatywy absolwentów powstał Klub Absolwenta MFF Kwadrat – by można było nadal się spotykać!

Stawiamy na nowoczesne techniki pracy nad obrazem tj. głównie na technikę cyfrową (w ramach której prowadzimy m.in. kompleksowy kurs Photoshopa). Oczywiście są też u nas zwolennicy fotografii analogowej - wszak metoda pracy to tylko narzędzie, a jego wybór należy do słuchacza.

Jesteśmy szkołą elastyczną a więc ciągle się rozwijającą. Impuls do zmian wychodzi zaś zwykle z praktyki, i służy optymalizacji efektów naszego działania.

Jeśli więc masz wewnętrzną potrzebę i motywację do rozwijania swojej fascynacji fotografią - serdecznie zapraszamy!

Po co mi szkoła?

„Gdyby w moich czasach funkcjonowały szkoły fotograficzne, to chodziłbym do nich na kolanach...” Taką oto uwagą dzielę się z młodymi adeptami fotografii w momentach, gdy brakuje im sił i konsekwencji w wypełnianiu swoich szkolnych powinności. A tak na poważnie, to myślę, że sens pobierania nauki w sposób zorganizowany jest bezdyskusyjny, i jeśli ktoś posiada ku temu odpowiednie chęci i środki, to nie powinien się zastanawiać. Ofert w tym zakresie jest w Polsce stosunkowo dużo, i można bez problemu wybrać tę szkołę, która odpowiada nam najbardziej. Same natomiast korzyści płynące z uczęszczania do szkoły ująłbym syntetycznie w czterech punktach.

1. Szkoła daje znaczne przyśpieszenie w rozwoju konkretnych umiejętności, jak i świadomości uprawianej dyscypliny. Mówiąc wprost, to do czego dochodzimy metodą samokształcenia przez 10 lat, dobra szkoła oferuje w przeciągu 2 –3 lat intensywnej pracy.

2. Szkoła oferuje swoim adeptom konkretną wiedzę, usystematyzowaną i opartą na programie, który jest ustalany przez kompetentne gremium. Taka wiedza, tak praktyczna jak i teoretyczna, to podwaliny pod profesjonalną orientację, jakże inną od czysto hobbystycznego traktowania fotografii. Absolwent dobrej szkoły powinien być ekspertem w swojej dziedzinie. Oczywiście zależy to również od tego, na ile wcześniej przykładał się do nauki i realizacji praktycznych ćwiczeń zadawanych przez prowadzących zajęcia.

3. Dobra szkoła generuje wspólnotę ludzi związanych tą samą pasją. Ten aspekt jest nie do przecenienia. Mam na co dzień okazję obserwować, ile radości studenci czerpią z prostego faktu przebywania razem i z możliwości nieskrępowanej wymiany poglądów. Istotną sprawą jest też kwestia wzajemnych prezentacji swoich prac i opinii o nich – tak w trakcie zajęć, jak i w trybie prywatnym, pozaszkolnym.

4. Zaletą dobrej szkoły jest to, iż daje ona swoim słuchaczom możliwość startu na arenie publicznej – za pomocą wystaw i rozmaitych prezentacji na zewnątrz. Uczy to pokory i wytrwałości w doborze materiału wystawowego, kanalizuje niepotrzebne emocje związane z nadmiernym egocentryzmem a także buduje poczucie odpowiedzialności za przekaz, który w momencie swego upublicznienia staje się przecież wartością powszechną.

Żadna szkoła nie załatwi za nas wszystkiego, stworzy jednak bazę, niezbędny fundament, na którym można nadbudowywać swoją osobistą drogę rozwoju. W fotografii jest poniekąd podobnie, jak w innych dziedzinach twórczości. Nikt chyba nie zakłada, że np. laureat Konkursu Chopinowskiego wszystkiego nauczył się sam...bo lubi muzykę...

Piotr Komorowski