FUNDACJA KARKONOSKA

ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra

Międzynarodowe Forum Fotografii „Kwadrat”
we Wrocławiu

BIURO – załatwia wszelkie sprawy administracyjno-finansowe słuchaczy oraz sprawy związane z naborem do MFF „Kwadrat”

DYREKTOR SZKOŁY

Piotr Komorowski

RADA PROGRAMOWA SZKOŁY

Piotr Komorowski
tel.: 0 600 071 626
Elżbieta Łubowicz
tel.: 0 600 96 88 70
Marek Śnieciński
tel.: 0 602 17 98 24

SALE WYKŁADOWE

Zajęcia odbywają się w budynku Towarzystwa im. Edyty Stein.

DOM EDYTY STEIN

ul. Nowowiejska 38

50-315 Wrocław

http://www.edytastein.org.pl/pl/9-kontakt/1-dane-towarzystwa/