PROGRAM SZKOŁY

Program szkoły skierowany jest do wszystkich osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat fotografii, jako metody wypowiedzi artystycznej i zainteresowane są jej rozmaitymi kulturowymi kontekstami. W miarę oczekiwań studentów przewidujemy poszerzenie programu o problematykę nowych mediów (film, video, animacja komputerowa, instalacje multimedialne). Naszą ofertę kierujemy również do absolwentów wyższych uczelni o profilu artystycznym oraz humanistycznym, a także do absolwentów szkół średnich.

W programie Szkoły równie istotne są przedmioty praktyczne i teoretyczne. Kształcenie w zakresie fotografii ujętej w związkach ze sztuką współczesną, stanowiące specjalność Szkoły, może być istotnym uzupełnieniem programu uniwersyteckich kierunków humanistycznych oraz wyższych szkół artystycznych. Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. Prowadzą je artyści-fotografowie oraz historycy i teoretycy sztuki, przede wszystkim polscy ale i także zagraniczni.

Wykłady i zajęcia w pracowniach oraz spotkania ze znanymi osobowościami świata fotograficznego, od semestru jesienno-zimowego 2009r. zajęcia odbywają się w PTE Domu Ekonomisty przy ul. Łaciarskiej 28 we Wrocławiu (na mapie Wrocławia). Organizowane są również plenery artystyczne.

Szkoła przewiduje kształcenie niewielkiej liczby osób. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia szkoły. Osoby zainteresowane pracą nad zestawem dyplomowym oraz jego prezentacją na wystawie, mogą kontynuować zajęcia na czwartym semestrze tzw. seminarium dyplomowym. Tacy absolwenci otrzymują dyplom ukończenia szkoły wraz z adnotacją o tytule obronionej pracy dyplomowej.

PRZEDMIOTY W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY:

Przygotowujemy indywidualne i zbiorowe wystawy naszych studentów.

Efektem corocznych międzynarodowych warsztatów były dotąd dwie duże wystawy:

Program kształcenia obejmuje obligatoryjny udział w warsztatach organizowanych przez szkołę. Zajęcia odbywają się co trzy tygodnie.