PROGRAM SZKOŁY

Program szkoły skierowany jest do wszystkich osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat fotografii, jako metody wypowiedzi artystycznej i&nbps;zainteresowane są jej rozmaitymi kulturowymi kontekstami. W programie Kwadratu kładziemy akcent na związki fotografii ze sztuką współczesną, stanowiące specjalność Szkoły, co może być także istotnym uzupełnieniem programu uniwersyteckich kierunków humanistycznych. Zajęcia mają charakter wykładowo-seminaryjno-warsztatowy. Prowadzi je wyspecjalizowana kadra dydaktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Szkoła przewiduje kształcenie niewielkiej liczby osób. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia MFF Kwadrat.

PRZEDMIOTY W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY:

Zajęcia odbywają się średnio co trzy tygodnie.