ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

Nabór do MFF Kwadrat trwa od czerwca do października.

Termin spotkania z każdym kandydatem uzgadniamy odrębnie - po otrzymaniu zgłoszenia na adres: lub , potwierdzonego wniesieniem opłaty egzaminacyjnej. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, miejscowość oraz numer telefonu kontaktowego.

Rozmowa kwalifikacyjna, która potrwa ok. 20 minut, jest właśnie rozmową, a nie egzaminem. Kandydaci przybliżają nam swoją osobowość oraz zainteresowania poprzez m.in. przykłady własnych zdjęć (w dowolnym formacie). Omawiamy też wzajemne oczekiwania związane z nauką w Kwadracie.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu +48 600 484 156

WARUNKI NABORU DO MFF „KWADRAT”

Wykształcenie minimum średnie, pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej - w tym prezentacja prac fotograficznych lub innych (filmowych, rysunków, malarstwa etc). Wiek bez ograniczeń.

Prace fotograficzne (około 15-20 sztuk) mogą być wykonane samodzielnie lub w fotolabie, czarno białe, lub barwne. Format dowolny, lecz nie mniejszy, niż 13x18cm.

WYMAGANE DOKUMENTY (przynoszone na rozmowę)

OPŁATY:

Opłata za rozmowę kwalifikacyjną 30zł

Wpisowe po pozytywnej kwalifikacji kandydata 150zł

Czesne za jeden semestr 1590zł płatne do 10 października za semestr jesienno-zimowy i do 10 lutego za semestr wiosenny (nie pobieramy opłat za miesiące wakacyjne!).

Istnieje możliwość płatności semestralnego czesnego w 3 ratach po 550,00 zł w terminach: semestr jesienno-zimowy do 10 dnia: października, listopada i grudnia, semestr wiosenny do 10 dnia: lutego, marca i kwietnia.

Wpłaty prosimy kierować na konto: