W sobotę 7 maja odbyły się zajęcia warsztatowe w lokalu „Bezsenność” - modnym ostatnio miejscu spotkań młodych wrocławian zaangażowanych w rozmaite działania w obszarze sztuki. „Bezsenność” to miejsce posiadające szczególną aurę, a tworzą ją dwa czynniki: wystrój wnętrza oraz oświetlenie. Miejsce to zostało nam udostępnione przez życzliwych Właścicieli, co umożliwiło pełną realizację naszych zamierzeń. W trakcie warsztatów lokal był zamknięty dla gości z zewnątrz.

Główne założenie warsztatów:

Chcieliśmy, aby najogólniej rzecz biorąc, klimat i charakter powstałych podczas warsztatów fotografii nawiązywał w jakiś sposób do nazwy lokalu, w którym pracowaliśmy, tzn. do idei bezsenności. Istnieje potencjalna możliwość wykorzystania naszych fotografii w charakterze prezentacji autorskich podczas normalnej działalności lokalu - w terminie późniejszym.

Istotnym założeniem technicznym było pokonanie ograniczeń, ale także wykorzystanie specyfiki tzw. światła zastanego.

Realizowane były zasadniczo dwa kierunki działań warsztatowych:

I. Inscenizacje

Pomieszczenia, w których pracowaliśmy, oferowały wiele wspaniałych możliwości kreacyjnych. Przykładowo, tematycznie, realizowano następujące zamierzenia:

  1. „Spotkania” - ukazanie założonych relacji między dwiema i więcej osobami, patrz portret niekonwencjonalny (bliskość, alienacja, gniew, fascynacja itp.)
  2. „Narracje” - ukazanie (w sposób alegoryczny) pewnych ikon kulturowych nawiązujących do typowych ludzkich zachowań np. miłość, zazdrość, kokieteria, rywalizacja, intryga itp. Możliwe, a nawet wskazane było, budowanie pewnych odniesień archetypicznych na zasadzie antynomii: Bóg-Szatan, dobro-zło, rycerz-księżniczka, książę-żebrak itp
  3. „Gry” - osnową tej propozycji był rozmaite gry, w sensie dosłownym, uprawiane przez ludzi. Np. szachy, ciuciubabka, berek, gra w chowanego, czy nawet (uczciwszy oczy czy uszy co wrażliwszych) tzw. dupniak. Sytuacje przestrzenno- aktorskie wynikające z gier to znakomita pożywka dla wnikliwego obserwatora - fotografa, który chce i potrafi, poprzez swoją interpretację, wskazać na bardziej uniwersalne przesłania.

Inscenizacje wymagały, rzecz jasna pewnych przygotowań:

  1. Zaplanowania kierunku (tematu) działania,
  2. Zgromadzenia minimum rekwizytów pomocnych w zamierzeniu (stroje i przedmioty),
  3. Zabezpieczenia „obsady” osobowej.

II. Specyficzna martwa natura

Osoby ze skłonnością do kontemplacji (inscenizacji) przedmiotu, miały możliwość wykazania swoich fascynacji w kreowaniu specyficznych martwych natur.

Służyły temu: atrakcyjna scenografia wnętrza, ciekawe oświetlenie oraz... własna inwencja.

III. Inne

Dopuszczalne oczywiście były wszelkie inne pomysły na twórcze wykorzystanie powierzonej nam przestrzeni, bazujące na przygotowanym scenariuszu lub spontanicznej improwizacji.

W warsztatach wzięli udział słuchacze 1 i 2 roku MFF „Kwadrat”.

Warsztaty w „Bezsenności” - fot. Dariusz Latocha
Warsztaty w „Bezsenności” - fot. Dariusz Latocha
Warsztaty w „Bezsenności” - fot. Dariusz Latocha
Warsztaty w „Bezsenności”
Warsztaty w „Bezsenności”
Warsztaty w „Bezsenności”
Warsztaty w „Bezsenności”