W OKNIE I W LUSTRZE

Na wystawie pod tym tytułem Szkoła zaprezentowała prace studentów I roku w ramach wrocławskiego Festiwalu Filmowego „Ofensiva”. Wystawa została pokazana w Domu Edyty Stein przy ul. Nowowiejskiej; trwała 10 dni (do 26 marca 2006); jej wernisaż odbył się 16 marca. Swoje fotografie przedstawiło 8 osób: Łukasz Błaszczyk, Justyna Kołodziej, Klaudiusz Kosidło, Jowita Nowicka, Agnieszka Pałczak, Małgorzata Pytel, Rafał Solski i Barbara Zarzycka. Dopełnieniem wystawy na wernisażu była projekcja pokazu multimedialnego „Bezsenność”, na który złożyły się prace studentów II roku oraz zdjęcia kilku osób z roku pierwszego. Kuratorem ekspozycji była Elżbieta Łubowicz.

Prezentując dzieła „najmłodszych” słuchaczy szkoły, chcieliśmy zwrócić uwagę na istnienie pewnych warunków wyjściowych, na których opieramy dalszą edukację w Szkole, prowadząc w dużej mierze każdą osobę indywidualnie. Tymi warunkami są różne rodzaje wrażliwości wizualnej studentów, a co za tym idzie, różne ich predyspozycje ujawniające się w toku kreacji artystycznej. Można je umieścić na dwóch różnych biegunach, określanych umownie jako „patrzenie przez okno” lub „spoglądanie w lustro”.

Te metafory - okna i lustra - są terminami utrwalonymi już w tradycji myślenia o fotografii i oznaczają typ pracy polegający albo na poszukiwaniu obrazów, które „zdarzają się” podczas obserwacji świata, albo też takich, które zjawiają się w wyobraźni autora i prowokują do zainscenizowania tej wizji.

Odwołanie się podczas wspólnej pracy do tych indywidualnych warunków twórczości oraz do własnych przeżyć i doświadczeń każdej osoby sprawia, że dość szybko zaczynają powstawać ciekawe i oryginalne prace. Oczywiście, na początku są to jeszcze obrazy tworzone głównie intuicyjnie, dopiero z czasem pojawia się pełniejsza świadomość języka fotografii. Przygotowując wystawę, chcieliśmy, aby nasi słuchacze, którzy rozpoczynają dopiero swoją drogę w Szkole, mieli okazję osobistego spotkania się - poprzez prace, akcentujące osobowości ich autorów - z szerszą publicznością spoza własnego kręgu. Ten debiut przyniósł im możliwość spojrzenia na własne fotogrtafie „cudzymi oczami”, z większego dystansu niż zwykle, a także pozwolił poznać organizacyjno-techniczne strony przygotowywania wystawy.

Wernisaż w Domu Edyty Stein
Wernisaż w Domu Edyty Stein
Wernisaż w Domu Edyty Stein
Wernisaż w Domu Edyty Stein
Wernisaż w Domu Edyty Stein
Wernisaż w Domu Edyty Stein
Wernisaż w Domu Edyty Stein
Wernisaż w Domu Edyty Stein
Wernisaż w Domu Edyty Stein
Wernisaż w Domu Edyty Stein
Wernisaż w Domu Edyty Stein
Wernisaż w Domu Edyty Stein
Wernisaż w Domu Edyty Stein
Wernisaż w Domu Edyty Stein
Wernisaż w Domu Edyty Stein
Wernisaż w Domu Edyty Stein
Wernisaż w Domu Edyty Stein
Wernisaż w Domu Edyty Stein