PRZEDLĄD „KWADRATU”

18 czerwca w Studio BWA we Wrocławiu odbył się przegląd I roku „kwadratowców”, wieńczący pierwszy rok nauki w Szkole. Zdaniem komisji oceniającej stał on na dobrym poziomie, a postęp w rozwoju umiejętnościach słuchaczy jest wyraźnie zauważalny. Mogliśmy podziwiać wiele udanych realizacji tak pojedyńczych propozycji, cykli zdjęciowych mających wyraźny charakter opowiadania-eseju, jak i działań o proweniencji wyraźnie konceptualnej. Rada Programowa MFF „Kwadrat” składa podziekowanie wszystkim uczestnikom przeglądu za zaangażowanie w jego skuteczne i sprawne zorganizowanie.

Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006
Przegląd - lato 2006