8 stycznia – Wernisaż „DYPLOMY 2006”

***

Oglądający wystawę prac dyplomowych widzowie poszukują w nich zwykle czegoś nowego: oryginalnej wyobraźni, nowatorskiego podejścia do formy obrazu, niebanalnych tematów. Pierwsze poważne, prawie już samodzielne wypowiedzi młodych adeptów fotografii niosą bowiem ze sobą nadzieję na pojawienie się indywidualności przełamujących znane już i opatrzone stylistyki. Mowa tu oczywiście o oczekiwaniach „z wysokiej półki”, zakładających powstawanie prac ambitnych, które przekraczają poziom popisu umiejętności warsztatowych oraz naśladowania aktualnych estetycznych trendów. Ten sam cel stawiają sobie także pedagodzy Szkoły, prowadząc swoich studentów przez dwa lata edukacji – nasza praca zmierza w istocie do wypuszczenia w świat wychowanków, którzy niedługo prześcigną swoich mistrzów.

Jednak gdzieś pośród gotowych już dzieł, zebranych na pokazie dyplomowym, ukrywa się jeszcze inny sens – niewidoczny na wystawie, ale kto wie, czy nie najważniejszy. Zawiera się on między pierwszą prezentacją fotografii, dokonywaną przez studenta w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej a pracą ostatnią. W tym dystansie czasowym mieści się własna, odrębna droga, jaką każdy z nich przebył w Szkole. Drogi te są bardzo różne – i często bardziej jeszcze różnią się wzajemnie od siebie niż potrafią to pokazać fotografie. Są wartością same w sobie, bo ich szlak wyznacza to, co w życiu najcenniejsze: przeżyte fascynacje i rozczarowania, tryumfy i klęski, prowadzące do wewnętrznych przemian i osiągania nowych etapów rozwoju. Możliwość towarzyszenia w indywidualnych poszukiwaniach i odkryciach tym młodym ludziom – czasem nawet nie tak już młodych wiekiem, ale zawsze młodych duchem, bo zafascynowanych nieznanymi im wcześniej aspektami fotografii i sztuki – to największa radość i najwspanialsza wartość tych dwóch przeżytych wspólnie lat.

Mimo że celem kształcenia jest wsparcie w rozwoju różnorodnych osobowości poprzez kontakt z fotografią i sztuką, jest także coś ponadto, co wszystkie te osoby łączy – a my, pedagogowie, mamy taką nadzieję, że jest – i co buduje pewną wspólnotę, a tym samym tworzy ulotną i trudną do zdefiniowania rzecz, którą można nazwać „duchem Szkoły”. Duch naszej Szkoły to przeświadczenie, że w fotografii – zarówno tej, która już istnieje i tworzy historię swojej dziedziny, jak i tej, która dopiero nadchodzi – pozostało jeszcze bardzo wiele do odkrycia, a także, że obraz fotograficzny może być czymś więcej niż przedmiotem cieszącym oko: można w nim zamknąć najważniejsze dla siebie, a niewyrażalne w słowach znaczenia. Szacunek dla tradycji, który jest właściwym gruntem dla nowatorstwa oraz poszukiwanie najbardziej wyrazistej i czystej formy dla wyrażenia wewnętrznej prawdy, to wartości, których spodziewamy się i w pracach dyplomowych, i w następnych fotografiach, powstających już na własny rachunek naszych studentów, poza Szkołą.

Żegnając ta wystawą tegorocznych absolwentów, mamy nadzieję, że więź, która została nawiązana w czasie wspólnej pracy i która tworzyła to właśnie, co nazywamy „duchem Szkoły”, będzie trwała nadal, niezależnie od tego, czy możliwy okaże się dalszy bliski kontakt, czy też różne życiowe okoliczności rozrzucą nas w różne strony.

Elżbieta Łubowicz

grudzień 2006.

Promotor Piotr Komorowski

 1. Joanna Choroszczak, „Kalejdoskop”;
 2. Marcin Czerniecki, „Rezonans”;
 3. Anna Filipiak, „Ogród myśli i uczuć”;
 4. Dariusz Latocha, „Siedem uwag na temat wolności”;
 5. Adam Lelko, „Ostatnia wieczerza”;
 6. Adam Muszyński, „Memento”;
 7. Iwona Pustelnik, „Autoportret z rekwizytem”;
 8. Agnieszka Sucha, „Inna historia Narcyza”;

Promotor Marek Śnieciński

 1. Janusz Mazurek, „Ślady”;
 2. Magdalena Popławska, „Nie ma mnie Tu”;
 3. Grzegorz Pytka, „Zapiski samotności”;

Termin wystawy: 8.01.2007 - 31.01.2007

Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006
Wernisaż wystawy DYPLOMY 2006