Spotkanie z Krzysztofem Cichoszem.

6 kwietnia odbyło się w Szkole trzecie w tym roku akademickim spotkanie autorskie w ramach cyklu „Autorskie koncepcje fotografii”. Po Jerzym Lewczyńskim i Jiřim Šigucie tym razem studenci mieli sposobność poznania osoby i twórczości Krzysztofa Cichosza.

Krzysztof Cichosz jest wykładowcą w łódzkiej „filmówce” (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna), a także od 25 lat prowadzi autorską galerię - Galerię FF (Forum Fotografii) w Łodzi – własną prezentację przedstawił więc z perfekcją profesjonalisty, a jednocześnie z zacięciem rasowego gawędziarza. Komentując swoje prace, opowiadał o znaczących okolicznościach związanych z ich powstaniem i odbiorem przez widzów, a także wpisywał je w kontekst istotnych problemów współczesnej sztuki, jak np. modernizm i postmodernizm. Studenci mogli więc poznać je wraz ze związkami z otaczającą rzeczywistością: społeczną, polityczną, artystyczną, fotograficzną, a nawet prywatną i osobistą.

Autor skonstruował prezentację tak, aby pokazać, w jaki sposób doszedł od fotografii dokumentalnej do swoich przestrzennych fotoinstalacji - niezwykle efektownych wizualnie, a zarazem oryginalnych i nowatorskich. Interesuje go w nich obraz funkcjonujący w zbiorowej świadomości kulturowej - obraz mentalny, który zyskuje swoje znaczenie dopiero wówczas, kiedy widz zna kontekst, do którego się odnosi. Krzysztof Cichosz używa obrazów rozpoznawalnych w sferze kultury popularnej (twarz Marilyn Monroe w wersji Andy’ego Warhola, twarz Chaplina) oraz takich, które znane są w kręgach bardziej specjalistycznych (np. związanych z historią fotografii, jak zdjęcia Niepce’a czy Muybridge’a). W jego fotoinstalacjach istotna jest także specjalna własna technika (wyrafinowana i bardzo pracochłonna), dzięki której te obrazy istniejące w przestrzeni mentalnej konstruują się „same” z pierwotnych abstrakcyjnych elementów.

Po zakończeniu prezentacji jeszcze długo trwała rozmowa z Krzysztofem Cichoszem o jego pracach, prowadzona już w mniejszym gronie osób szczególnie zafascynowanych tym co zobaczyli i usłyszeli.

Strona internetowa Krzysztofa Cichosza: www.cichosz.org.pl

Elżbieta Łubowicz

Spotkanie z Krzysztofem Cichoszem
Spotkanie z Krzysztofem Cichoszem
Spotkanie z Krzysztofem Cichoszem
Spotkanie z Krzysztofem Cichoszem
Spotkanie z Krzysztofem Cichoszem
Spotkanie z Krzysztofem Cichoszem
Spotkanie z Krzysztofem Cichoszem