Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem

13 marca 2010 roku gościliśmy w „Kwadracie” Pawła Żaka, znanego polskiego fotografa, który przedstawił nam swoje prace wraz z odautorskim komentarzem. W trakcie spotkania rozwinęła się interesująca wymiana poglądów tak na temat dokonań naszego gościa, jak i w przedmiocie zagadnień natury ogólniejszej. Między innymi słuchaczy Kwadratu interesowało zdanie Pawła Żaka dotyczące specyfiki fotografii cyfrowej w odniesieniu do jej klasycznej (analogowej) postaci jak i jego refleksje odnoszące się do rynku fotografii kolekcjonerskiej w Polsce i za granicą.

www.pawelzak.pl

Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem