22 maja 2011r. - Drugie spotkanie autorskie z Krzystofem Cichoszem.

W ramach przedmiotu „Polska fotografia współczesna” 22 maja 2011 gościliśmy powtórnie Krzysztofa Cichosza – znakomitego fotografa, założyciela i kuratora Galerii FF w Łodzi oraz profesora łódzkiej Filmówki. Spotkanie odbyło się w wyjątkowym miejscu – w wielkim, niezwykle eleganckim salonie Domu Edyty Stein, który użyczony nam został przez Towarzystwo imienia tej wielkiej uczonej i świętej. Dzięki temu Krzysztof Cichosz prowadził swoje drugie u nas autorskie spotkanie w tej samej sali, w której odbyło się poprzednie (http://kwadrat.edu.pl/o/wydarzenia/20080406.html) bowiem w 2008 roku zajęcia MFF Kwadrat miały jeszcze swoje miejsce właśnie w siedzibie Towarzystwa, czyli w dawnym domu rodzinnym Edyty Stein.

Artysta ten, wykorzystujący w swoich pracach fotografię w niekonwencjonalny sposób, jest i twórcą, i osobowością, z którą koniecznie powinni zapoznać się wszyscy nasi studenci – dlatego ponowiliśmy nasze dla niego zaproszenie. Jego autorska koncepcja obrazów budowanych w sposób przestrzenny, za pomocą specjalnie przez niego przygotowywanych specyficznych „rastrów”, wywiera niezmiennie wielkie wrażenie. Fotoinstalacje Krzysztofa Cichosz budzą podziw zarówno swoim wizualnym efektem, jak i ogromną, precyzyjną pracą przy ich wykonaniu oraz oryginalnymi założeniami intelektualnymi.

Podobnie jak trzy lata temu, spotkanie zakończyło się długą i ciekawą dyskusją. Nasz gość odpowiadał na pytania dotyczące relacji między intelektem a intuicją w sztuce, politycznych i społecznych tematów w twórczości artystycznej, miejsca widza w odbiorze dzieła, a także wyboru między fotografią dokumentalną i kreacyjną.

Krzysztof Cichosz dołączył tym spotkaniem do grona kilku fotografów zaprzyjaźnionych ze Szkołą, bez których nie może obyć się edukacja naszych studentów. Do tych twórców stale obecnych w naszym programie zajęć należą dotąd Jerzy Lewczyński, Grzegorz Przyborek i Jiři Šigut; grono to poszerzy się jeszcze z czasem o kilka innych szczególnie interesujących fotograficznych osobowości.

Strona internetowa Krzysztofa Cichosza: http://www.cichosz.art.pl

E.Ł.

Spotkanie z Krzysztofem Cichoszem - maj 2011
Spotkanie z Krzysztofem Cichoszem - maj 2011
Spotkanie z Krzysztofem Cichoszem - maj 2011
Spotkanie z Krzysztofem Cichoszem - maj 2011
Spotkanie z Krzysztofem Cichoszem - maj 2011
Spotkanie z Krzysztofem Cichoszem - maj 2011
Spotkanie z Krzysztofem Cichoszem - maj 2011
Spotkanie z Krzysztofem Cichoszem - maj 2011
Spotkanie z Krzysztofem Cichoszem - maj 2011
Spotkanie z Krzysztofem Cichoszem - maj 2011
Spotkanie z Krzysztofem Cichoszem - maj 2011