Semestralny przegląd prac 2 roku, marzec 2012r.

25 marca 2012r. miał miejsce przegląd semestralny prac słuchaczy 2 roku, który dodatkowo uświetnili swoją obecnością słuchacze 1 roku oraz zaproszeni goście. Było to ostatnie spotkanie, kończące 3 semestr nauki. Teraz pozostała już tylko praca nad dyplomowymi zestawami autorskimi. Mamy na to cały, 4 semestr seminaryjny...

Wracając do efektów przeglądu, można stwierdzić, iż pokazane prace zostały zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym i technicznym. Dała się też zauważyć pewna tendencja, którą staramy się kształtować w Kwadracie - jest nią świadome odchodzenie od formuły dekoracyjnej na rzecz przemyślanego komunikatu artystycznego, gdzie fotografia służy za narzędzie porozumienia – z całym swoim bagażem dokumentalnych, ale i symbolicznych odniesień. Dominowały prace z obszaru inscenizacji fotograficznej.

Przegląd prac to ważny i na pewno uroczysty akt podsumowania pracy słuchaczy i wykładowców. Wydaje się, iż obydwie strony mogą być usatysfakcjonowane...

pk

Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012
Przegląd semestralny - marzec 2012