SPOTKANIE Z ALEKSANDRĄ MAŃCZAK

28 kwietnia 2012 roku w MFF KWADRAT odbyło się spotkanie autorskie z profesor Aleksandrą Mańczak. Czas spędzony na wspólnym oglądaniu fotografii, słuchaniu autorskiego wykładu oraz na długiej i ciekawej rozmowie szczególnie uświadomił nam wartość takiego niepowtarzalnego kontaktu. To było bardzo ważne, pamiętne spotkanie.

Prof. Aleksandra Mańczak nie tylko przedstawiła własne prace – podzieliła się także z nami wiedzą o inspiracjach, które kierowały ją na wybraną drogę artystyczną, pozwalając widzom i słuchaczom pójść za nią ścieżkami jej odkryć i fascynacji. Poznaliśmy dzieła innych artystów, istotnych dla kształtowania się tematyki i estetyki jej prac, a także miejsca i sytuacje w pejzażu, które wywarły na niej istotne dla twórczości wrażenie.

Wielkim tematem pracy Aleksandry Mańczak jest natura, rozumiana przede wszystkim jako przyroda, a także jej wzajemne relacje z ludzką cywilizacją. W swojej refleksji nad tą problematyką artystka posługuje się różnymi mediami: fotografią, sztuką włókna, instalacją, asamblażem. Doświadczenia z techniką i formą innych gatunków artystycznych wniosły do uprawianej przez nią fotografii oryginalny sposób widzenia obrazu. Rezultatem stało się odejście od linearnej perspektywy zbieżnej, właściwej fotograficznemu kadrowi, i przyjęcie takiej zasady konstrukcji obrazu, która wyraża sposób widzenia nie-antropiczny, wykraczający poza przypisaną człowiekowi naturalną percepcję. Jest to niezwykle ciekawa i słabo jak dotąd doceniona próba wyjścia wyobraźnią, poprzez możliwości obrazu fotograficznego, w nowe obszary ludzkiego poznawania i odczuwania świata.

Mamy wielką nadzieję, że studenci obecni na tym spotkaniu z czasem coraz bardziej docenią jego wagę i zrozumieją prawdziwą wartość.

Dla dopełnienia obrazu twórczości Aleksandry Mańczak polecam wejście na autorską stronę internetową artystki www.manczak.com.pl oraz mój artykuł na jej temat pt. Przełamując konwencje w najnowszym (62) numerze Pisma Artystycznego „Format”.

Elżbieta Łubowicz

Składamy w tym miejscu serdeczne podziękowania Pani Małgorzacie Linowskiej, dyrektorce Domu Edyty Stein, za udostępnienie sali i wyjątkową gościnność.

Spotkanie z Aleksandrą Mańczak
Spotkanie z Aleksandrą Mańczak
Spotkanie z Aleksandrą Mańczak
Spotkanie z Aleksandrą Mańczak
Spotkanie z Aleksandrą Mańczak
Spotkanie z Aleksandrą Mańczak
Spotkanie z Aleksandrą Mańczak
Spotkanie z Aleksandrą Mańczak
Spotkanie z Aleksandrą Mańczak
Spotkanie z Aleksandrą Mańczak
Spotkanie z Aleksandrą Mańczak
Spotkanie z Aleksandrą Mańczak
Spotkanie z Aleksandrą Mańczak
Spotkanie z Aleksandrą Mańczak
Spotkanie z Aleksandrą Mańczak
Spotkanie z Aleksandrą Mańczak
Spotkanie z Aleksandrą Mańczak
Spotkanie z Aleksandrą Mańczak