Przegląd semestralny słuchaczy I roku

W sobotę 16 listopada odbył się przegląd słuchaczy I roku pokazujący dokonania II semestru nauki. To, co charakterystyczne w pokazanych pracach, to zauważalne odchodzenie od czysto dekoracyjnych funkcji fotografii na rzecz autorskich wypowiedzi mających formę zdeklarowanych, przemyślanych zestawów. Dobrze to wróży na ostatni, III semestr zajęć w KWADRACIE...

pk.

Przegląd semestralny I roku 2013
Przegląd semestralny I roku 2013
Przegląd semestralny I roku 2013
Przegląd semestralny I roku 2013
Przegląd semestralny I roku 2013
Przegląd semestralny I roku 2013
Przegląd semestralny I roku 2013
Przegląd semestralny I roku 2013
Przegląd semestralny I roku 2013
Przegląd semestralny I roku 2013
Przegląd semestralny I roku 2013
Przegląd semestralny I roku 2013
Przegląd semestralny I roku 2013
Przegląd semestralny I roku 2013