Paweł Żak - Spotkanie autorskie.

Po raz drugi w historii Kwadratu zaprezentował u nas swoje fotografie Paweł Żak. Na spotkaniu 25 stycznia, oprócz aktualnych słuchaczy, zjawili się także licznie absolwenci z poprzednich roczników naszej Szkoły, także ci, którzy w spotkaniu z tym artystą fotografem uczestniczyli już cztery lata temu. Ciekawi byli nowych prac, jeszcze im nieznanych; ważny był także dla nich ponowny osobisty kontakt z ich autorem, tak interesująco umiejącym opowiadać o swoim podejściu do fotografii.

Specjalnością Pawła Żaka jest fotografia inscenizowana z użyciem przedmiotów z codziennego otoczenia; powstałe obrazy są poetyckimi metaforami o tematyce egzystencjalnej. Bardzo istotnym motywem w jego twórczości jest samo światło, ujawniające swoje symboliczne znaczenia. Jego prace najczęściej składają się na długie serie, powstające przez wiele lat.

Szczególnie ciekawa były dla nas seria tworzona w ostatnich latach – Martwe natury. W tym rozrastającym się wciąż cyklu głównym motywem jest symboliczny stół nakryty białym obrusem, na którym pojawiają się coraz to inne przedmioty. Kluczowa dla sensu tych zdjęć jest ich ascetyczna forma, ze zredukowaną kolorystyką i równomiernie rozproszonym światłem.

Paweł Żak przyjął na spotkaniu od początku formę rozmowy – zapraszał do przerywania prezentacji pytaniami. Pytań rzeczywiście było mnóstwo, z trudem udało nam się zmieścić w przewidzianym na te zajęcia czasie. Dotyczyły one i spraw warsztatowych, i poważniejszych, związanych z budowaniem formy obrazów fotograficznych, a także z inspiracjami przy ich powstawaniu i z możliwościami różnych ich interpretacji.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną fotografią oraz zaproszeniem Pawła Żaka do podtrzymania kontaktu na przyszłość, może w innej jeszcze formie niż autorska prezentacja.

E. Ł.

Fotografie Pawła Żaka można obejrzeć na jego autorskiej stronie internetowej: http://www.pawelzak.com/


fot. ze spotkania: Paweł Zając, Magda Lasota.

Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem
Spotkanie autorskie z Pawłem Żakiem