Połączone przeglądy I i II roku, 14 lutego, 2015 roku.

14 lutego odbyła się prezentacja dorobku I i II roku MFF Kwadrat.

Kolejny przegląd, kolejne emocje z tym związane, kolejna radość z efektów Waszej pracy i z tego, że zaufaliście ścieżce, którą proponujemy...

Prawdziwy przegląd polega na tym, że autorzy prezentują swoje prace, ale także komentują je, uzupełniając o istotne informacje, dając wskazówki, jak rozumieć niekiedy skryte autorskie przesłanie. I tak właśnie było. Uczyniliście to koncertowo.

Poniżej kilka przykładowych zdjęć autorskich z przeglądu, oraz krótki reportaż z jego przebiegu.

Prace z przeglądu roku I i II - luty 2015
Prace z przeglądu roku I i II - luty 2015
Prace z przeglądu roku I i II - luty 2015
Prace z przeglądu roku I i II - luty 2015
Prace z przeglądu roku I i II - luty 2015
Prace z przeglądu roku I i II - luty 2015
Prace z przeglądu roku I i II - luty 2015
Prace z przeglądu roku I i II - luty 2015
Prace z przeglądu roku I i II - luty 2015
Prace z przeglądu roku I i II - luty 2015
Prace z przeglądu roku I i II - luty 2015
Prace z przeglądu roku I i II - luty 2015
Prace z przeglądu roku I i II - luty 2015
 

Reportaż

Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015
Przegląd I i II roku, luty 2015