Spotkanie autorskie z Patrycją Dołowy, 28 marca, 2015 roku.

Patrycja Dołowy urodziła się w Bostonie, w stanie Massachusetts w 1978 roku. Mieszka w Warszawie. Tworzy subiektywną fotografię inscenizowaną, używając klasycznych technik. Jest doktorem nauk biologicznych, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Wyższego Studium Fotografii AFA we Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem 2005). Od kilku lat jest też zaangażowana w różne działania społeczne i społeczno-kulturalne. Jest zastępczynią redaktora naczelnego popularnonaukowego magazynu Academia i członkinią Rady Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk. Działaczka i wiceprezeska Fundacji MaMa. Autorka projektu artystycznego Sztuka Matek. Współpracuje z Przekrojem, Centrum Kultury Jidysz i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Spotkanie autorskie z Patrycją Dołowy
Spotkanie autorskie z Patrycją Dołowy
Spotkanie autorskie z Patrycją Dołowy
Spotkanie autorskie z Patrycją Dołowy
Spotkanie autorskie z Patrycją Dołowy
Spotkanie autorskie z Patrycją Dołowy
Spotkanie autorskie z Patrycją Dołowy
Spotkanie autorskie z Patrycją Dołowy
Spotkanie autorskie z Patrycją Dołowy