Aneta Więcek - Zabłotna (absolwentka Kwadratu 2012) laureatką głównej nagrody w V Lubińskim Biennale Sztuki) za tryptyk pt. "Przenikanie", (wydruki cyfrowe, format 100x70 cm).

Byt materialny i niematerialny: dusza i ciało, forma i treść.
Wzajemne przenikanie się tych dwóch światów stanowi o naszym istnieniu,
rodząc zasadnicze pytanie: czy dusza wywodzi się z ciała czy też ciało zawdzięcza życie duszy?

Aneta Więcek Zabłotna

Aneta Więcek - Zabłotna - Przenikanie
Aneta Więcek - Zabłotna - Przenikanie
Aneta Więcek - Zabłotna - Przenikanie
Aneta Więcek - Zabłotna - Przenikanie