Przegląd Semestralny, 6.02.2016r.

6 lutego 2016 roku odbył się połączony przegląd słuchaczy I i II roku Kwadratu, prezentujących swoje semestralne dokonania w Pracowni Fotografii Autorskiej. Tradycyjnie już poziom prac był wysoki a towarzyszące im komentarze wskazywały na opanowanie nie tylko warsztatu fotograficznego, ale i umiejętności dzielenia się odautorską, poszerzoną refleksją na temat zrealizowanych zadań. Dziękujemy za dobrą pracę i profesjonalne przygotowanie końcowych wydruków.

Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016
Przegląd Semestralny - Luty 2016