Przegląd Semestralny, 4.02.2017r.

4 lutego 2017 roku odbył się połączony przegląd prac semestralnych słuchaczy I i II roku MFF Kwadrat. Słuchacze zaprezentowali swoje dokonania w Pracowni Fotografii Autorskiej Piotra Komorowskiego. Poziom prac i warsztatu fotograficznego okazał się wysoki, a towarzyszące im odautorskie komentarze dojrzałe. Dziękujemy za zaangażowaną pracę i profesjonalne przygotowanie wydruków.

Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017
Przegląd semestralny 2017