3 czerwca 2017 - letni przegląd I roku.

Kolejny przegląd... któryż to już, w 15-letnim okresie działania KWADRATU? Kto by to zliczył...

Cieszymy się, że wciąż fotografia wyzwala w Was tyle dobrej emocji...

Letni przegląd I roku
Letni przegląd I roku
Letni przegląd I roku
Letni przegląd I roku
Letni przegląd I roku
Letni przegląd I roku
Letni przegląd I roku
Letni przegląd I roku
Letni przegląd I roku
Letni przegląd I roku
Letni przegląd I roku
Letni przegląd I roku
Letni przegląd I roku
Letni przegląd I roku