dr Katarzyna Gemborys

Katarzyna GemborysUrodzona we Wrocławiu gdzie mieszka i pracuje. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta na Wydziale Ceramiki i Szkła. W 2016 roku obroniła stopień doktora w dyscyplinie sztuk projektowych. Obecne asystent w macierzystej Uczelni i projektant form unikatowych oraz użytkowych. Głównym polem jej działań jest łączenie kobiecości i natury ze szkłem formowanym w ogniu palników gazowych. Uczestniczka wielu wystaw i konkursów w kraju, jak i za granicą; m.in.:

Wystawy indywidualne:

Wystawy zbiorowe:

W Mff Kwadrat prowadzi przedmiot pt. PROJEKTOWANIE OBRAZU obejmujący zakres elementarnych pojęć z obszaru kompozycji płaskiej i przestrzennej, poszerzony o wiedzę dotyczącą podstaw projektowania i zagadnień literniczo - typograficznych. Poprzez odpowiedni dobór tematów program przewiduje zapoznanie słuchaczy z różnorodnymi formami wypowiedzi polegającymi na dostrzeganiu i pojmowaniu treści, eksperymentowaniu, relacjach i wzajemnych powiązaniach elementów na płaszczyźnie, czy trójwymiarowych w przestrzeni.

W oparciu o wnikliwą obserwację natury, struktur i zjawisk, ich analizę, syntezę, interpretację i transpozycję, program przedmiotu zakłada rozwijanie wyobraźni i wrażliwości, a tym samym świadomości plastycznej zgodnie z możliwościami percepcyjnymi słuchaczy.