Elżbieta Łubowicz

Elżbieta Łubowicz - PortretKrytyk sztuki, kurator wystaw artystycznych. Zajmuje się głównie fotografią jako sztuką. Stale współpracuje z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, przygotowując wystawy w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego. Jako krytyk współpracuje z Pismem Artystycznym „Format”, miesięcznikiem kulturalnym „Odra”, Kwartalnikiem „Fotografia”. Jest członkiem zespołu redakcyjnego półrocznika „Imago” - wydawanego w Bratysławie angielskojęzycznego pisma o fotografii - oraz sekretarzem redakcji Zeszytów Naukowo-Artystycznych „Dyskurs” (pismo Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu). Współzałożycielka i członek Rady Programowej Międzynarodowego Forum Fotografii „Kwadrat”. Mieszka we Wrocławiu.

Zrealizowane wystawy (wybór):

AUTORSKIE KONCEPCJE FOTOGRAFII

Program dydaktyczny „Autorskie koncepcje fotografii”, prowadzony w ciągu dwóch lat nauki w MFF „Kwadrat”, ma na celu zapoznanie studentów z twórczością najbardziej oryginalnych osobowości w dziedzinie fotografii oraz z istotnymi problemami współczesnej fotografii, jakie wiążą się z ich pracami. Program obejmuje spotkania autorskie z wybranymi fotografami, polskimi i zagranicznymi (przede wszystkim czeskimi i słowackimi), wykłady na temat twórczości wybranych klasyków fotografii światowej i polskiej oraz wykłady teoretyczne. Zapraszani na spotkania autorzy to fotografowie o indywidualnej, wyrazistej postawie, prezentujący oryginalne autorskie koncepcje wykorzystania fotografii w ramach sztuki. Każdy z nich wydobywa w swojej twórczości inny aspekt języka fotografii.