SZKOLNY ALMANACH TEKSTÓW

Dobra i ciekawa fotografia jest wynikiem nie tylko sprawnego warsztatu, ale także świadomości czym jest w istocie obraz fotograficzny oraz w jakich kontekstach kulturowych funkcjonuje i jak jest odbierany. W kształtowaniu tej świadomości pomagają naszym studentom rozmowy o fotografii, które są nieodłącznym elementem zajęć, a także lektury i pisane przez nich prace tekstowe. Najlepsze z tych prac zamieszczamy w tym miejscu na szkolnej stronie – jako przykład udanej próby budowania samodzielnej refleksji teoretycznej.

Kadr fotograficzny jako dokument w „psychologii nieeuklidesowej” Stanisława Ignacego Witkiewicza

Nie tylko obraz. Fotografowanie jako misterium przeżywania Natury – twórczość Jiri’ego Siguta

Zuza Gorzeńska - Fotografia jako obraz naturalny (Fotogram)

Ewa Tomczak - Użycie cudzych fotografii we własnej twórczości - na przykładzie twórczości Jerzego Lewczyńskiego

Alina Ścibor - Autoportrety Marka Gardulsiego: Symbolika lustra

Temat: Zinterpretuj lub rozwiń następujący tekst Leonarda da Vinci:

„Jeśli wpatrzysz się w mury pokryte rozmaitymi plamami lub kamienie rozmaicie pomieszane (...) możesz tam zobaczyć różne bitwy i gwałtowne ruchy postaci, wyrazy twarzy, ubiory i nieskończoną ilość rzeczy (...). Nie zawadzi zatrzymać się czasem, by obserwować plamy na murach albo popiół z ogniska, albo chmury czy błoto albo inne podobne rzeczy (...). Albowiem rzeczy pogmatwane pobudzają do nowych inwencji.”