Nasi Absolwenci

Spis absolwentów MFF Kwadrat

Niżej przedstawiamy wybrane działania, wystawy indywidualne i nagrody - prowadzone, pokazane czy otrzymane przez naszych aktualnie studiujących słuchaczy oraz absolwentów Kwadratu.

Wielu z nich posiada własne studia fotograficzne, pracuje w instytucjach kulturalnych czy firmach - zajmując się fotografią, wystawiennictwem, fotoreportażem itp., albo prowadzi zajęcia z tej dziedziny lub w inny sposób praktykuje fotografię w kraju i za granicą.

Opinie absolwentów o KWADRACIE

Wybrane osiągnięcia