Nasi Absolwenci

Wystawa Fotografii w Galerii Sztuki Najnowszej w Gorzowie Wielkopolskim

Wystawa w Galerii Sztuki Najnowszej w Gorzowie Wlkp. Od 29.11.2008 do 11.01.2009 KRZYSZTOF SAJ zaprezentuje fotografie  p.t.: "REFLEXCITY" z pokazem multimedialnym, natomiast  JERZY SAMULSKI  cykl zdjęć wraz z prezentacją multimedialną p.t.: "CHWILE SKUPIENIA"

Krzysztof Saj i Jerzy Samulski

KRZYSZTOF SAJ "REFLEXCITY"

Fotografia miejska jest jego pasją. Jak sam podsumował ten cykl: "Miasto jest dla mnie sceną, na której każdego dnia zmienia się scenografia. Bywam na tej scenie, obserwuję akcję, zaglądam za kulisy... i chwytam umykające zdarzenia. Temu służy moja miejska fotografia. Wyłapuję obrazy rzeczywistości, odsłaniającej się w momentach nieoczywistych - momentach decydujących o naciśnięciu spustu migawki. To, co otrzymuję - fotografia - jest syntezą mojego widzenia i moich odczuć wprojektowanych w tę rzeczywistość. Moja fotografia jest moją rzeczywistością."

Wystawa prezentowana w Galerii Sztuki Najnowszej jest wybranym zbiorem kilkudziesięciu fotografii, które powstawały w różnym czasie i miejscach, które są jednak reprezentatywne jeśli chodzi o różnorodność postrzegania otaczającego go świata. Jest to rodzaj fotografii tzw. „czystej”, która jest zapisem obrazu zastanej sytuacji, bez ingerencji nowoczesnych programów graficznych, czy inscenizacji danej sytuacji. Krzysztof Saj kontynuuje tutaj ideę fotografików, których ceni – takich jak Henri Cartier Bresson, czy Arno Fisher. Interesuje go tematyka, która jest zainspirowana pulsującym życiem miasta, przenikanie się ludzi i bilbordów - tego, co statyczne, z tym, co jest w ruchu. Ciekawe zestawienia mieszkańców miast z ich otoczeniem w postaci tego wszystkiego, co jest z miastem związane: reklam, światła, ruchu ulicznego, architektury, sztuki; zarówno codziennych sytuacji, jak wielkich wydarzeń, ulotnych chwil i anonimowych ludzi, którzy dzięki uwiecznieniu na zdjęciu zostają zapamiętani. Powstały zapis to właśnie „Reflexcity”, czyli miasto złapane „na gorąco” dzięki szybkiej reakcji autora. Ten ciągły ruch, gwar, zmiany, które następują, są jego inspiracją i dają możliwość nieograniczonych możliwości tworzenia, chwytania efemerycznych chwil, bez znudzenia się tą tematyką.

Fotografie prezentowane w Galerii Sztuki Najnowszej w Gorzowie Wlkp. to zbiór prac pochodzących z wystawy „Rzeczywistość nieoczywista” zorganizowanej przez MFF Kwadrat w Galerii Arp z 2004 r. oraz „Fotografie Miejskie” z ODA Firlej we Wrocławiu z 2007 r. Wystawa „Reflexcity” została wzbogacona o kolejne kilkadziesiąt nowych fotografii i obszerną prezentację multimedialną. Obecna wystawa podsumowuje pewien etap twórczości Krzysztofa Saja, jednak zamierza on zajmować się nadal takim rodzajem fotografii reportażowej, podejmując nowe projekty.

Anna Kania

KRZYSZTOF SAJ - Absolwent Międzynarodowego Forum Fotografii „Kwadrat” i Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Historia Sztuki. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Berlinie, Lwowie. Jego fotografie były publikowane w magazynach Format, Art&Business, Rita Baum, Odra, Almanach Sztuki... Stale współpracuje z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz pismem artystycznym Format. (e-mail:sajkrzysztof@gmail.com)

Wystawy zbiorowe i indywidualne:

JERZY SAMULSKI  „CHWILE SKUPIENIA”

Seria fotografii p.t.: „Chwile skupienia” - to zdjęcia, które powstały pod wpływem inspiracji „Stanami nadrealności” – zestawem fotografii z 2005 roku, który w dużym stopniu ukierunkował i zdominował moje dalsze działania jako fotografa.

Prezentowana seria fotografii pomyślana jest, jako dzieło bez początku i końca. Tematem „Chwil skupienia” jest szeroko rozumiana kondycja człowieka, on sam i piętno, jakie po sobie zostawia, specyficzne ślady swojej obecności, układanka elementów piękna i brzydoty, głębszego sensu i banału, sztuki i kiczu. Fenomen człowieka, istoty kontrowersyjnej i pełnej sprzeczności, istoty inteligentnej - kierującej się rozumem i emocjami, ale też i bezrozumnej, szlachetnej i zarazem grzesznej, jedynej w swoim rodzaju, istoty stworzonej przez Boga, lub może - nawet jak wolą inni - istoty, która wymyśliła Boga?

Częścią I. wystawy są „Stany nadrealności” – swoisty prolog dla „Chwil skupienia” - prace z tej serii prezentowane były wcześniej na wystawach we Wrocławiu, Żarach i Brzegu.

Częścią II. wystawy jest nowa seria zdjęć, która powstawała w okresie późniejszym – (w serię tę wplecione zostały również niektóre prace, wybrane z części I.). Ta część wystawy ma formę  pętli said-show, do której można w dowolnym momencie wejść i z której można w dowolnym momencie wyjść. To obserwator decyduje o tym, kiedy to nastąpi, nie ma jednak wpływu na to, co w wybranym przez siebie momencie wirtualnej rzeczywistości zastanie. Tak, jak nie można ingerować w zastaną, otaczającą nas rzeczywistość oraz przyspieszyć, ani zatrzymać czasu, tak samo nie można, ani zatrzymać pokazu, ani zobaczyć wszystkich fotografii jednocześnie. W prezentowanym pokazie, w moich „Chwilach skupienia” dominują i wzajemnie się przenikają trzy elementy: ślady, ludzie i przestrzeń. Elementy, których znaczenia w moim odczuciu są następujące:

„Ślady” – to pokazana subiektywnie wielowarstwowość znaczeń. To efekty i skutki obecności człowieka odciśnięte na drewnie i w kamieniu, na betonie i asfalcie, na szybach i na metalu, na ziemi.

„Ludzie” – to byt pozostający w ciągłym ruchu. Różnorodni, ekspresyjni, pełni uczuć i emocji, pełni swoistego piękna, ale i swoistej brzydoty – tak samo jak ślady, które po sobie pozostawiają.

„Przestrzeń” – to byt w ujęciu dosłownym i w znaczeniu umownym – to lotność i ulotność, to miejsce, gdzie nasze myśli „szybują jak wiatr”, odbijając się od kolejnych śladów pozostawionych przez człowieka. To refleksja nad naszym narodzeniem, byciem i przemijaniem.

JERZY SAMULSKI (e-mail: jusam5@wp.pl) – ur. w 1957 roku, mieszka we Wrocławiu. Od 1982 roku jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Fotografią artystyczną zajmuje się od 2000 roku. Od 2005 r. jest absolwentem Międzynarodowego Forum Fotografii „Kwadrat” we Wrocławiu. W swoim dorobku ma kilka wystaw indywidualnych i udział w wystawach zbiorowych, oraz zdobycie I nagrody na XVI Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej – Żary 2006. Jego prace były publikowane w magazynach artystycznych Format, Rita Baum i Almanachu Sztuki, oraz w portalach internetowych poświęconych fotografii.

W swojej pracy aktualnie  koncentruje się na ukazywaniu ludzi, ich otoczenia, oraz ich związków z teraźniejszością i przeszłością. Tworzy obrazy subiektywne i nacechowane indywidualną estetyką,  w swym zamierzeniu ukazujące szeroki kontekst społeczny, emocjonalny i intelektualny. W kręgu jego zainteresowań dominują relacje człowieka i natury, w których spoiwem stają się ślady działań człowieka jako specyficzne wytwory cywilizacji - pozytywne i negatywne skutki nawarstwiające się na różnych etapach jej rozwoju.

Wystawy zbiorowe i indywidualne:

 • Międzynarodowy Festiwal Fotografii – Łódź 2004 r. - wystawa prezentująca prace studentów Międzynarodowego Forum Fotografii „Kwadrat”.
 • „Krajobrazy wewnętrzne” – wystawa w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii „Polfoto” we Wrocławiu – Galeria ARP – listopad/grudzień 2004 r.
 • „Autoportret i inscenizacja” – międzynarodowa wystawa poplenerowa – Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański” – styczeń 2005 r.
 • Międzynarodowy Festiwal Fotografii – Łódź 2005 r. - wystawa prezentująca prace studentów MFF „Kwadrat”.
 • „Krajobraz wewnętrzny” – wystawa indywidualna w ramach III Sowiogórskiego Festiwalu Techniki – Bielawa 2005 r.
 • „Podmiotowość przedmiotu” – wystawa indywidualna w ramach III Sowiogórskiego Festiwalu Techniki – Bielawa 2005 r.
 • „Stany nadrealności” – indywidualna wystawa dyplomowa – MFF „Kwadrat” – Galeria ARP – listopad/grudzień 2005 r. – promotor Piotr Komorowski.
 • „Szukając siebie” – wystawa indywidualna – Salon Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu Kultury – październik 2006 r.
 • XVI Krajowy Salon Fotografii Artystycznej Żary 2006 – wystawa pokonkursowa – (I nagroda) – listopad 2006r.
 • „Stany nadrealności” – wystawa indywidualna – „Galeria Sztuki Współczesnej” w Brzegu - grudzień 2006 r.
 • „Zawieszone w czasie” – wystawa w ramach festiwalu Techne Ostrava i Spotkań Wyszechradzkich – Ostrava  2007 r.