Projekt „Przystanek Czkałowo”

Jeden z naszych absolwentów, Tomasz Pulsakowski (ukończył MFF „Kwadrat” w 2007 roku), zaangażował się w trudne, ale niezwykle cenne przedsięwzięcie. Zatytułowane jest ono „Przystanek Czkałowo” – od nazwy miejscowości w północnym Kazachstanie, której akcja ta dotyczy. Mieszka tam spora społeczność polonijna, istniejąca od czasu, kiedy na początku lat czterdziestych ubiegłego wieku, po zagarnięciu wschodniej części Polski przez Związek Sowiecki, zostały tam deportowane polskie rodziny.

Młodzi ludzie z Wrocławia, uczestniczący w projekcie, organizują w połowie lutego kilkutygodniową wyprawę do Kazachstanu, gdzie w Domu Polskim w Czkałowie będą prowadzić warsztaty inspirujące rozwój zainteresowań kulturalnych i kształcące twórcze umiejętności w różnych dziedzinach.

Pięć osób, które udają się do Kazachstanu, to absolwenci i studenci szkół artystycznych, zajmujący się fotografią, filmem i tańcem. Są wśród nich także etnografowie (Tomasz Pulsakowski ukończył etnografię) oraz etnologowie i dziennikarze, którzy będą kierować zadaniem zbierania relacji Polaków z Kazachstanu na temat historii ich rodzin po wywiezieniu w głąb sowieckiego imperium. Po powrocie do Wrocławia, już w marcu, uczestnicy projektu przedstawią fotograficzną dokumentację na temat polskiej społeczności w Czkałowie, przygotowując wystawę w Teatrze Polskim.

Więcej informacji na ten temat można poszukać na stronie www.przystanekczkalowo.pl

Nasza szkoła, doceniając wartość tego przedsięwzięcia, wspiera „Przystanek Czkałowo”, sponsorując materiały fotograficzne na wyjazd do Kazachstanu.